Obljetnica rođenja Stjepana Radića

Stjepan Radić, jedan od velikana hrvatske povijesti, rođen je na današnji dan - 11. lipnja 1871. Dr. Tuđman je kao povjesničar mnogo pisao o Stjepanu Radiću, te govorio o njemu na raznim znanstvenim skupovima. 1971. godine, na 100 obljetnicu rođenja g. Radića, u Hrvatskom tjedniku je objavljen članak dr. Tuđmana "Živi Radić".

Procijenite sami aktualnost stavova iz slijedećih ulomaka:

"Svojim odlučnim zahtjevom da i u južnoslavenskoj zajednici mora biti osiguran kontinuitet i puna ravnopravnost hrvatske države, to jest svojim prijedlogom da se odnošaji između Hrvatske, Srbije i drugih zemalja te zajednice mogu temeljiti jedino na načelu konfederacije ili saveza država, s time da države članice budu potpuno suverene i samostalne u upravljanju sveukupnim svojim životom, u koju svrhu moraju imati i svoje financije i svoju vojsku, Radić je za trajna vremena unio u hrvatsku nacionalnu misao velike ideje  Wilsonove demokracije i Lenjinove oktobarske revolucije o pravu svakoga naroda kako na samoodređenje radi stvaranja vlastite nacionalne države, tako i na isključivo pravo samoodluke hoće li i pod kakvim će uvjetima stupati u zajednicu s drugim narodima i državama.

... 

Ne može biti nikakve dvojbe da je u najnovije doba, u borbi za svoja suverena prava, hrvatski narod mogao izbjeći suvišne napore i žrtve da su se njegovi politički pokreti odnosili s više pažnje prema povijesnim poukama, navlastito iz borbe Radićeva pokreta. Isto je tako neprijeporno da će Radićeva politička misao ostati u toj borbi trajno jednim od najdubljih izvora nacionalne svijesti, odlučnosti i širokih čovječanskih obzora hrvatskog naroda u njegovoj težnji za svojom suverenom državom u jugoslavenskoj i u široj međunarodnoj zajednici."

 

Cijeli članak pročitajte ovdje.