Govor prilikom konstituirajuće sjednice Hrvatskoga Sabora, 30. svibnja, 1990. godine

Prigodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju objavit ćemo nekoliko povijesnih govora predsjednika Tuđmana vezanih za pozicioniranje RH prema Europi. Također, predstavit ćemo i neka manje poznata razmišljanja dr. Tuđmana iz '60tih godina prošlog stoljeća dok je kao znanstvenik promišljao o Europi i njenoj budućnosti.

Za početak izdvajamo dio govora prilikom konstituirajuće sjednice Hrvatskoga Sabora, 30. svibnja, 1990. godine:

"Dopustite mi da, na kraju ove moje pristupne besjede, pokušam iznijeti, u najkraćim crtama, neke najhitnije neposredne zadaće koje stoje pred novom demokratskom vlasti Hrvatske.

1. Novi ustav Republike Hrvatske...

2. Uređenje novoga ustavnoga položaja Hrvatske u Jugoslaviji...

3. Uključivanje u Europu i europeizacija Hrvatske. Istodobno s unutarnjom demokratskom preobrazbom valja poduzimati sve potrebne korake radi što skorijeg uključenja Hrvatske u Europsku zajednicu.

Hrvatska je stoljećima bila sastavnim dijelom zapadnoeuropske (sredozemne i srednjoeuropske) kulture. I onda kada nije imala potpuni državno politički subjektivitet, Hrvatska je bila nerazdvojno povezana sa zapadnoeuropskom civilizacijom. O tomu rječito svjedoči udio hrvatskih latinista u europskom životu pred nekoliko stoljeća a i sva kasnija povijest. Povratak toj kulturnoj tradiciji mora biti višeslojan. U europskoj integraciji Hrvatska mora osigurati svoju samobitnost i brži napredak.

4. Ustanovljenje poretka pravne države i modernizacija državne uprave... 

5. Duhovna obnova...

6. Korjenite promjene u vlasničkim odnosima i gospodarstvu...

7. Demografsko oživljavanje...

8. Povratak i uključivanje iseljeništva...

9. Nužnost promjena u javnim službama...

10. Moralna obnova i etika rada..."

Govor u cjelosti možete pročitati ovdje.