Izvješće o stanju hrvatske države i nacije u 1995. godini

Do 1999. godine ustaljena je praksa bila da Predsjednik Republike, kao najodgovornija osoba izvršne vlasti u tadašnjem polupredsjedničkom sustavu, podnosi Saboru Republike Hrvatske godišnje izvješće o stanju države i nacije. Na današnji dan, 15. siječnja 1996. godine, predsjednik Tuđman je čitao izvješće za 1995. godinu na zajedničkoj sjednici oba doma hrvatskog Sabora.


Sadržaj:

I. 1995. GODINA NA KRAJU PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA SUVERENE HRVATSKE

II. DOMOVINSKI RAT, OSLOBOĐENJE OKUPIRANIH PODRUČJA I ORUŽANE SNAGE

III. VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI POLOŽAJ HRVATSKE

1. Odrednice hrvatske vanjske politike

2. Ostvarenje suverene vlasti na državnom području

3. Okončanje krize u Bosni i Hercegovini

4. Normalizacija odnosa sa SR Jugoslavijom (Srbijom i Crnom Gorom)

5. Hrvatska i europske integracije

6. Druge vanjskopolitičke aktivnosti

IV. DRŽAVNA UPRAVA I DEMOKRATSKI POREDAK

1. Djelovanje vrhovnih tijela državne vlasti

2. Državna uprava i lokalna samouprava

3. Demokracija i ljudska prava

4. Stanje sigurnosti i zaštite ljudi i imovine

V. GOSPODARSTVO

VI. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Hrvatsko školstvo danas

2. Znanost i visoko obrazovanje

3. Kultura

4. Sport

5. Zdravstvo

6. Socijalna politika, zapošljavanje i položaj umirovljenika

7. Informiranje

VII. BITNE ZADAĆE DRŽAVNE POLITIKE HRVATSKE U 1996. GODINI

 

Kliknite ovdje za cijelo Izvješće.